> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 7/2011

Záznam přidán/aktualizován: 5. srpen 2011 v 09.10 hod.

Vladimír L a j s e k: Pojetí teleologické metody interpretace v českém

právním prostředí....................... 633

Jan Wawrzyniak: Systémová transformace v Polsku na příkladu

vývoje struktury a funkce Ústavního soudu .......... 655

Helena Petrův: Ustavní systémy v pohybu .......... 667

Antonín Lojek, Jiří T o b í š e k: K otázce poskytování azylu

a ochrany židům v historii .................. 680

DISKUSE

Karel S v o b o d a: Ke krizi Českého civilního procesu: Existuji

nezadatelná procesní práva?.................. 697

INFORMACE

Alexandr Ort: Zamyšlení nad současnou Evropou........ 707

Zbyněk Š í n: Německé iniciativy k lepší legislativě ve státech na

Dálném východě....................... 719

RECENZE A ANOTACE

Radek Fröhlich: Vojtěch Belling, Jan Malíř, Lenka Pítrová: Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2010, 193 s............................. 724

Pavel S a I á k: Lityňski, Adam: Prawo Rosji i ZSSR 1917 - 1991 czyli história wszechzwiazkowego komunísrycznego prawa (bol-szewików). Krótki kurs. Wydawnictvo C. H. Beck (série Wyklady specjalizacyjne). Warszawa, 2010, 395 s............ 725

Miriam L a c I a v í k o v á, Adriana Švecová: Vladár Vojtěch: Pramene práva Katolíckej církvi v historickom vývoji. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 220 s, ..................... 726

Václav Bednář: Milan JanČo et al.: Introduction to Slovák Civil

Law. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 140 s.......... 727

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz