> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 7/2011

Záznam přidán/aktualizován: 8. srpen 2011 v 14.46 hod.

Aktuality

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trizziová, Mgr. Lenka Kubeková)

Téma měsíce

aktuálně na téma dovolená (Zdeněk Křížek)

Pracovní právo

Překážky v práci na straně zaměstnance (Ing. Alena Chládková)

Sjednání individuálních práv a povinností a rovné zacházení (JUDr. Jaroslav Jakubka)

Aktuální otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (I. část) (JUDr. Martin Mikyska)

V čem se kontroloři leckdy mýlí - díl třetí (JUDr. Petr Bukovjan)

Cestovní náhrady

Odchylný výpočet stravného při tuzemských i zahraničních pracovních cestách (JUDr. Marie Salačová)

Otázky a odpovědi

Anglický list

Důchodové pojištění

Tzv. malá důchodová reforma (JUDr. Vladimír Voříšek)

Termínový kalendář

Zdravotní pojištění

Péče o děti ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Zaměstnavatelé a kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Judikatura

Rozhodnutí vrchních a krajských soudů na internetu

Dohoda se zaměstnancem o rozvržení pracovní doby (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Nejčastější chyby při výběru spolupracovníků (Doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Evropská unie a svět

OECD: Jak vysoká je státní penze? (Bc. Petr Gola)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz