> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2011

Záznam přidán/aktualizován: 10. srpen 2011 v 16.59 hod.

CLANKY | ARTICLES

096 Jiřina Růžková

Úvodník | Editorial

097 Jitka Rychtaříkové

Demografické faktory stárnutí

Demographic Factors of Ageing

109 Natalia S. Gavrilova -Leonid A. Gavrilov

Stárnutí a dlouhověkost: zákony a prognózy úmrtnosti pro stárnoucí populace

Ageing and Longevity: Mortality Laws and Mortality Forecasts for Ageing Populations

129 Jenny de Jong Gierveld

Pocit osamělosti samostatně žijících seniorů v západní Evropě

Loneliness in Older Adults Living Alone in Western Europe

140 Iva Holmerová - Monika Válková - Hana Vaňková - Božena Jurásková

Vybrané aspekty zdravotní a dlouhodobé péče o stárnoucí populaci

Selected Aspects of Health and Long-term Care for the Ageing Population

DISKUSE | DISCUSSION

152 Vladimír Špidla

Demografie a dlouhověká společnost

Demography and the Longevity Society

SCITANI LIDU | POPULATION CENSUS

154 Šárka Šustová

Anketa na téma SLDB 2011

Inquiry on the Census 2011

RECENZE | BOOK REVIEWS

157 Martina Miskolczi

Vídeňská ročenka populačního výzkumu 2010

Vienna Yearbook of Population Research 2010

Petra Berrová

Právní postavení menšin v meziválečném Československu

The Legal Status of Minorities in Interwar Czechoslovakia

ZPRÁVY | REPORTS

161 Z České demografické společnosti

From the Czech Demographic Society

164 Mezinárodní konference Mladých demografů potřetí

The Third International Conference of Young Demographers

165 Podpora rodin s dětmi v systému dávek a daní v ČR a Evropě

Support for Families with Children in the System of Levies and Taxes in the Czech Republic and Europe

PŘEHLEDY | DIGEST

167 Martin Novák

Regionální diferenciace demografického chování obyvatelstva v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Regional Differences in the Demographic Behavior of the Population in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

BIBLIOGRAFIE | BIBLIOGRAPHY

176 Historická demografie, 33/1-2

Historical Demography, 33/1-2

177 Demopaedia - mnohojazyčná demografická encyklopedie online

Demopaedia - a Multilingual Demographic Dictionary Online

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz