> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2011

Záznam přidán/aktualizován: 11. srpen 2011 v 09.39 hod.

Obsah čísla

Stati

Tomáš Katrňák, Natalie Simonová:

Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009 [207]

Tomáš Lebeda:

Dopady dvoukolového většinového systému na reprezentaci stran v českém Senátu [243]

Michal Růžička:

Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze [273]

Dana Hamplová:

Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži? [297]

Petr Vidomus:

Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí [325]

Irena Smetáčková, Petr Pavlík:

Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky [361]

Jubilea

Olga & Zdeněk Nešporovi:

Jiří Večerník sedmdesátníkem [389]

Medailony

Miloslav Petrusek:

K dvojímu jubileu Jaroslava Klofáče (1921–1981) [391]

RECENZNÍ ESEJE

Jiří Šubrt:

Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy [395]

Radim Šíp:

Liessmannova nostalgie: Terciární vzdělávání v pozdně moderní době [407]

Recenze

Miloslav Petrusek:

Konrad Paul Liessmann: Hodnota člověka: Filosofi cko-politické eseje [415]

Marek Skovajsa:

Eleonóra Hamar: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit [418]

Eva Lebedová:

Lukáš Linek: Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jeho důsledky [421]

Tomáš Profant:

Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky [424]

Ingrid Štegmannová:

Marlis Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči [430]

Jakub Havlíček:

Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění [433]

Zprávy

Dušan Lužný:

Konference Sociologie náboženství v datech [439]

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz