> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2008

Záznam přidán/aktualizován: 5. leden 2009 v 09.11 hod.

Ekonomie

Economics

High tech firmy a tvorba bohatství v zemích EMEA.................................6

High Tech Firms and the Creation of Welfare in the EMEA Countries Ivana Kraftová, Jiří Kraft

Analýza vybraných oblastí fiškálnej politiky v kontexte vstupu

do EMU na príklade ČR a SR....................................................................21

Analysis of the Selected Fiscal Policy Issues in the Czech Republic and the Slovak Republic in Connection with the EMU Accession Rajmund Mirdala, Marianna Neupauerová

Competitiveness of National Economy: Problems of Regulation........35

Konkurenceschopnost národního hospodářství: problémy regulace Gulnara Nurmukhanova

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Uplatňování outsourcingu z hlediska druhu ekonomických činností v českých malých a středních podnicích.................................................40

Application Outsourcing by the Type of Economic Activity in the Czech Small and Middle-sized Enterprises Petra Rydvalová

Personnel Outsourcing Processes...........................................................53

Outsourcing personálnych procesov Marek Potkany

Personal Characteristics and Job Satisfaction.......................................63

Osobnostní rysy a spokojenost se zaměstnáním Marek Franěk, Jakub Večeřa

Metodika šetření hospodářské výkonnosti obcí České republiky.......77

Methodology of Questionnaire Survey of Economic Growth of Municipalities

in the Czech Republic

Martina Prskavcová, Pavla Řehořová

Charakteristika a činnost klastrů v Jihočeském kraji............................84

Characteristics and Functioning of Business Clusters in the Region of South Bohemia Dagmar Bednářová

Production Planning Model Using REA Ontology..................................93

Model plánování výroby s využitím ontológie REA

Dominik Vymetal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík

Finance

Finance

On a Dividend Strategy of Insurance Companies................................103

O jednej dividendovej stratégii poisťovní Rastislav Potocký

Resesrch into the Causes of Low Interest of Czech Companies

in Financing Their Development through IPOs......................................110

Výzkum příčin nízkého zájmu českých podniků o financování svého rozvoje prostřednictvím lPO Tomáš Meluzín

Marketing a obchod

Marketing & Trade

Consumer Perceptions of Tesco Own Brands: the Czech Republic

and the United Kingdom........................................................................119

Vnímání privátních značek Tesco spotřebiteli: Česká republika a Spojene království John R Anchor, Terezie Kouřilová

Informační management

Information Management

Návštěvnost portálů a míra využití jejich nástrojů a služeb

- případová studie....................................................................................132

Visit Rate of Internet Portals and Utilization of Their Tools and Services Miloslava Černá, Petra Poulová

Optimizing of Communication Processes Management.....................144

Optimalizácia riadenia komunikačných procesov Mária Pomffyová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz