> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 8/2011

Záznam přidán/aktualizován: 7. září 2011 v 10.42 hod.

Pavel Šámal: Pojeď protiprávnosti podle nového trestního zákoníku 729

[van H a I á s z: Zrod a charakteristika nového Základního zákona

Maďarska .......................... 751

Wojciech Sokolewicz: Spojování zastupitelské a přímé demokracie v polském ústavním právu............... 784

Katarína Chovancová: Švédska arbitráž od islandských ság až po súčasnosť......................... 798

RECENZE A ANOTACE

Ivana Mrázová: Martin Ebers, André Janssen, Olaf Meyer (eds): European Perspectives on Producers' Lability. Sellier: Mnichov 2009. 600 s.......................... 823

Josef S u c h e 1: Vladimír Rys: Reinventing social security worldwide: Back to essentials (Cesta ke světové obrodě sociálního zabezpečení: Zpět k základním myšlenkám), Bristol, The Policy Press, 2010, 126 s....................... 824

Martin Kohout: Adrian v. Arburg. Tomáš Dvořák, David Kovařík: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Vyd, I. Brno: Matice moravská, 2010, 536 s. ' 40 s. příloh ... 826

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz