> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 8/2011

Záznam přidán/aktualizován: 7. září 2011 v 10.45 hod.

Aktuality

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Mgr. Lenka Kubeková)

Téma měsíce

Důchody po malé důchodové reformě (JUDr. Martin Štefko, JUDr. Vladimír Voříšek)

Otázky a odpovědi

Termínový kalendář

Pracovní právo

Porušení "pracovní kázně" v souvislostech

V čem se kontroloři leckdy mýlí - díl čtvrtý (JUDr. Petr Bukovjan)

Aktuální otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (II. část) (JUDr. Martin Mikyska)

K možnostem odchylovat se od zákoníku práce (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Bludy kolem dovolené v praxi (Ing. Alena Chládková)

Šikana na pracovišti (JUDr. Jaroslav Jakubka)

Anglický list

Ochrana osobních údajů

Zákon o svobodném přístupu k informacím doznal další korekci, hranice soukromí znovu posunuta (JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková)

Zdravotní pojištění

Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění

Zdravotní pojištění a snížení záloh OSVČ (Ing. Antonín Daněk)

Judikatura

Místo výkonu práce a zvýšená ochrana osamělých zaměstnankyň (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Ti, kteří řídí korporátní obchod (Dr. Ing. Otto Hain)

Zaměstnanost

Snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů (Mgr. Olga Bičáková)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz