> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 9/2011

Záznam přidán/aktualizován: 30. září 2011 v 10.43 hod.

Pavel Š t u r m a, Vladimír B a 1 a š: Prozatímní provádění Dohody

k energetické chartě ve světle recentních rozhodčích nálezu . . . 833

Jan Malíř: Francouzská ústavní revoluce: prípad QPC..... 849

Jan Lhotský: Mezinárodní irestní soud a vývoj právni úpravy

zločinu agrese v mezinárodním právu............. 878

Tomáš Jabloniek ý: Jaroslav Kallab právník a filozof (rekonstrukce modelu myslení) ................... 910

RECENZE A ANOTACE

Dušan Č u r i 1 a: Ota Weinberger: Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie, Bratislava: Kalligram, 2010, 392 s. 931

Alena PauliČková: Bělohlávek, A. J.: Ochrana přímých zahraničních investic v energetice, 1. vydaní, C. H. BECK Praha. 2011,448 s.......................... 933

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Jan Bartoníčka, Michal Urban: Zpráva o návštěvě Marka L. Wolfa, soudce amerického federálního obvodního soudu v Bostonu, na Právnické fakultě UK ................ 936

Tomáš F r í e d e 1 , Michal Urban: Zpráva z mezinárodní odborné konference „Profesní etika právníků - Quo vadis?", která se uskutečnila ve dnech 6. a 7. května 2011 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.................. 938

Magdalena P f e i f ľ e r: Mezinárodní konference „Revize nařízeni Brusel I." .......................... 941

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz