> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 12/2008

Záznam přidán/aktualizován: 5. leden 2009 v 09.11 hod.

■ TÉMA: BOJ O TALENTY

Jak zvítězit v boji o talenty.............................................................................10

Nenápadný boj o talenty................................................................................14

Praktická příprava budoucích lídrů.............................................................16

■ STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Když je firma v krizi...........................................................................................20

Regulace a zvláštní zájmy, Jan Urban........................................................22

Zisk bez pod n i kání, ./a ros/a v A Jirásek.......................................................24

Pasti manažerského rozhodování,Martin Buriánek.............................26

Jak umožnit realizaci odvážných vizí.........................................................27

Žebříčky českých ekonomů...........................................................................32

■ EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Naučte lidi (procesně) myslet, Ing. Miroslav Němec,

doc. Ing. Gejza Horváth, CSc.............................................................................34

Marketingové a prodejní strategie.............................................................37

Značka a její inovace, Jan Šach.....................................................................40

Vzdělávejte lidi efektivně, Ing. Zdenka Gyurák Babelova................... 42

Trendy v oblasti leasingu, Ing. Jaroslav Laur, MBA.................................44

SPECIÁL: PODNIKOVÉ IT

ERP - šance na úspěch, Tomáš Hlinka........................................................46

Outsourcing IT specialistů..............................................................................49

Péče o zákazníky a ekonomická krize, Jan Žáček..................................50 i

Krize stmelí firmy se zákazníky, Doc. RNDr.Jan Řehák.........................52

SPECIÁL: BENEFITY

Wellbeing na pořadu dne...............................................................................54

Benefityá la carte..............................................................................................57

■ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Radikální změna není nutná.........................................................................58

Jak získat ty nejlepší lidi..................................................................................60

Základní otázky managementu talentů, Pavel Náhlovský..................62

■ KARIÉRA

Profil: Animator, Jan Kapoun..........................................................................64

Síla naslouchání.................................................................................................67

Interdisciplinární týmy.....................................................................................68

Lídr musí spolupracovat..................................................................................70

■ REJSTŘÍK 2008.................................................................................................71

strana 10

JAK ZVÍTĚZIT V BOJI O TALENTY

Konkurence na trhu práce stále roste. Zintenzívňuje se zejména boj o talenty všech vekových kategorií. Firma, která chce uspět, si musí budovat pověst dobrého zaměstnavatele, nabídnout flexibilní formy práce, poskytovat zaměstnancům výcvik a vzdělávání a udržet si je.

strana 34

NAUČTE LIDI (PROCESNĚ) MYSLET

Lidské zdroje představují jeden ze základních kamenů všech procesů organizace. Procesy nemohou efektivně fungovat bez kvalifikovaných, vyškolených a motivovaných pracovníků. V dnešní době, kdy je v České republice kvalifikovaných pracovních sil nedostatek, to platí dvojnásob. Klíčovou otázkou proto je, jak se s tímto jevem vypořádá podniková praxe.

strana 49

OUTSOURCING IT SPECIALISTŮ

Chronický nedostatek zkušených IT odborníků na trhu práce se odráží v růstu poptávky po IT specialistech, které si lze „vypůjčit" na různé projekty. Outsourcingem služeb specialistů či celých týmů mohou firmy také výrazně ušetřit.

strana 64

ANIMATOR

Americký programátor a manažer Edwin Catmull, který se svými spolupracovníky založil Pixar Animation Studios, je přesvědčený, že pro úspěch společnosti nejsou nejdůležitější nápady a inovace, nýbrž kvalitní lidé, schopní týmové tvůrčí práce.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz