> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 4/2011

Záznam přidán/aktualizován: 7. říjen 2011 v 10.43 hod.

Tomáš Munzi, Petr Hlaváč: Vliv cílování inflace na endogenitu peněz a ceny na trzích aktiv

(Inflation Targeting and Its Impact on the Nature of the Money Supply and the Financial Imbalances) . . 435

Václav Žďárek: Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí EU

k eurozóně (An Empirical Analysis of Price Convergence of the Czech Republic and the New EU

Member States towards the Euro Area)..................................454

Květa Kubátová, Martin Jareš: Identifikace a kvantifikace daňových úlev v ČR v roce 2008

(Identification and Quantification of Tax Reliefs in the Czech Republic in the Year 2008)......... 475

Miroslav Plašil: Potenciální produkt, mezera výstupu a míra nejistoty spojená s jejich určením

při použití Hodrick-Prescottova filtru (Potential Product, Output Gap and Uncertainty Rate

Associated with Their Determination while Using the Hodrick-Prescott Filter)...............490

Božena Kadeřábková, Emílie Jasová: Analýza ukazatele NA1RU na sektorové úrovni

(Analysis of the Indicator NAIRU on the Sector Level)...........................508

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Petr Wawrosz: Dosahování a narušování institucionální rovnováhy v redistribučních systémech

(Creation and Violation of Institutional Equilibrium in Redistribution Systems)..............526

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Jitka Koderová: Opus Magnum prof. Sojky (Prof. M. Sojka and his Opus Magnum)...........547

Tomáš Pavelka, Milan Žák: Nové, inspirující učebnice ekonomie (New and Inspiring Textbooks

of Economics)...............................................554

Hana Machková, Ludmila Štěrbová: Komplexní teoretický a praktický pohled na mezinárodni

podnikání (A Comprehensive Theoretical and Practical Look at the International Entrepreneurship)... 561

Marek Loužek: Pozoruhodná kniha o osobních financích (A Remarkable Book about Personal Finances).. 564

Christiana Kliková: Dvě nové publikace o euru (Two New Publications on the Euro).............569

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz