> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 10/2011

Záznam přidán/aktualizován: 19. říjen 2011 v 13.04 hod.

Ivo Telec: Problematika metodiky hodnocení výsledku výzkumných organizací v právní vědě................. 945

František Novák: Legislativa ČR v roce 2010 - kvantitatívni

přehled............................ 970

Tomáš Doležal: Kompenzační schémata v prípade odpovědnosti

zdravotnických pracovníků za škodu na zdraví......... 987

Jaroslav K r e c h t: Normativní regulace a funkce sankčního prvku 1004

INFORMACE

Petr T é g 1: Jsou rozdíly v úpravách majetkových (věcných) práv

národních právních řádů překážkou pro vnitřní trh Evropské unie? 1014

RECENZE A ANOTACE

Jan Malíř: Jiří Malenovský: Ľ indépendance du juge international, Recueil des cours de ľ Academie de droit international de la Haye. svazek 349, La Haye 2011, s. 1-275..............1025

Jan Malíř: Štiirma, Pavel (hlavní editor): Czech Yearbook of International Law/Česká ročenka mezinárodního práva, ročník I, Praha 2010, 290 s.......................1029

Petr Dobiáš: Andreas Kletečka, Martin Schauer a kol.: ABGB-Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Vjdeň: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2010, 4299 s. 1032

Magdalena Pfeiffer: Carlos Esplugues, Jose Luis Iglesias, Guillermo Palao (eds.): Application of Foreign Law, Schier. European law publishers GmbH, Mnichov, 2011, 409 s........1035

Šárka T 1 á š k o v á: Václav Bednár: Testamentárni dědická posloupnost. Nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2011, 301 s.......1037

Alena P a u 1 i č k o v á: Prípadové štúdie z obchodného práva,

A. Čeněk, Plzeň 2011, 179 s..................1040

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz