> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2011

Záznam přidán/aktualizován: 25. říjen 2011 v 16.07 hod.

ČLÁNKY | ARTICLES

184 Pavel Čtrnáct

Úvodník | Editorial

185 Michaela Němečková

Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2010 | Population Development of the Czech Republic in 2010

205 Zdeněk Dušek — Šárka Šustová

Analýza obyvatelstva z hlediska rodinného stavu s využitím modelů vícestavové demografie | Analysing Martial Status Using Multistate Demographic Modelling

215 Dagmar Bartoňová — Ondřej Nývlt

Rodinné domácnosti na trhu práce: vývoj ekonomické aktivity matek a otců z hlediska věku dětí | Family Households in the Labour Market: The Economic Activities oř Mothers and Fathers by the Age of Their Children

223 Luděk Šídlo

Stárnutí lékařů primární zdravotní péče v České republice | The Ageing of Primary Health Care Physicians in the Czech Republic

DISKUSE | DISCUSSION

234 Michaela Kleňhová

Sledování nejvyššího dosaženého vzdělání u nás a v zahraničí | Monitoring Educational Attainment in Czech Republic and Abroad

236 Daniel Chytil

Současnost statistiky zahraniční migrace v ČSÚ | Current International Migration Statistics in the Czech Statistical Office

SČÍTÁNÍ LIDU | POPULATION CENSUS

238 Pavel Čtrnáct

Ukončení etapy terénních prací sčítání lidu 2011 | Completion of Fieldwork for the Census 2011

RECENZE | BOOK REVIEWS

241 Petra Berrová

Venkovská rodina na Plzeňsku v předminulém století | Rural families in the 19th Century in the Pilsen region

242 Ján Valo

O populačnom vývoji Podkarpatskej Rusi v Československu | The population development oř Carpathian Ruthenia in Czechoslovakia

244 Markéta Pechholdová

Demografie: analýza a syntéza | Demographics: Analysis and Synthesis

ZPRÁVY | REPORTS

247 Životní jubileum Věry Kuchařové | Lifetime Jubilee oř Věra Kuchařová

249 zpráva o konferenci: Demografii a vzdělání | Conference Report: Demography and Education

250 Nejoblíbenější jména našich dětí | The Most Popular Children's Names

251 Sebevraždy v České republice | Suicides in Czech Republic

PŘEHLEDY | DIGEST

252 Jakub Hrkal

Anglické a české termíny pro souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva.

English and Czech Terms for Summary Measures oř Population Health

258 Hana Bednářová — Pavel Čtrnáct

Lidstvo dosáhlo počtu 7 Miliard | The World Population Has Reached 7 Billion

272 Radek Havel

Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2010; Pohyb obyvatel České republiky podle krajů a okresů v roce 2010 | Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2010: Towns with More Than 20 Thousands Inhibitants; Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2010: Regions and Districts

BIBLIOGRAFIE | BIBLIOGRAPHY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz