> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 10/2011

Záznam přidán/aktualizován: 31. říjen 2011 v 12.20 hod.

ÚVODNÍK

Data jsou králem, krize nekrize (Jan Mrázek)

FOKUS: DAŇOVÝ SYSTÉM A BANKY

Daň z finančních transakcí na obzoru? (Karel Machala) Daň FTT z pohledu Evropské komise

Markéta Šichtařová, Vladimír Pikora: Daň FTT je vypouštěním čmeláků za plotem Daň z finančních transakcí: může být ještě hůř? (Štěpán Karas) Řekli k dani z finančních transakcí

STRATEGIE

Nová regulace finančních institucí FATCA - jste připraveni? (Jiří Klumpar, Vincent Santamaria, Petra Hadámek-Jakubcová)

FINANCE VE SVĚTĚ

Casu je málo a voda stoupá: Zpráva z výročních zasedání

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (Petr Procházka, Petr Sedláček) PŘÍLOHA: BUSINESS INTELLIGENCE PRO MARKETING REGULACE

CNB dohlíží ochranu spotřebitele už tři roky (Helena Kolmanová) BANKY A FINANCE

Nový model IASB pro znehodnocení finančních aktiv pohledem významných finančních institucí (Luboš Prchal) Krize posílila pozici úvěrových registrů (Petr Kučera)

Zástavní právo podle nového občanského zákoníku (Pavlína Beránková, David Antoš) PRODUKTY A SLUŽBY

Bezpečnost při použití platebních karet na internetu (Ivo Rosol) Budoucnost stavebních spořitelen (Petr Teplý, Roman Horváth)

TECHNOLOGIE

Pavel Šiška: Dobrá komunikace a vztah mezi IT a obchodními jednotkami jsou klíčové Za klienty bez papíru (Roman Suffner)

NA ZÁVĚR

Nobelova cenu za ekonomii opět pro americké ekonomy

SUPPLEMENT

Virtualizace a cloud

CONTENTS

EDITORIAL

Data is the King despite the Crisis FOCUS: THE TAX SYSTEM AND BANKS STRATEGIES

New Regulation of Financial Institutions FATCA - are you ready? WORLD FINANCE

Time Flies and Water Rises: Report from the Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank

SUPPLEMENT: BUSINESS INTELLIGENCE FOR MARKETING

REGULATION

The CNB Supervises Consumer Protection for Three Years BANKS AND FINANCE

The New IASB Model for Impairment of Financial Assets from the Point of View of Significant Financial Institutions The Crisis Reinforced the Position of Credit Registers The Lien under the New Civil Code

PRODUCTS AND SERVICES

Secure Use of Payment Cards on the Internet The Future of Building Societies

TECHNOLOGIES

Pavel Siska: Good Communication and Relations between IT and Business Units Are of Key Importance To Clients without Paper

CONCLUSION

Nobel Prize in Economics Again Awarded to American Economists

SPECIAL SUPPLEMENT

Virtualisation and Cloud

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz