> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2011

Záznam přidán/aktualizován: 4. listopad 2011 v 10.44 hod.

Obsah

Contents

Ekonomie

Economics

Deformace trhu práce prostřednictvím systému zdaňováni

fyzických osob.............................................................................................6

í abour Market Distortions via Taxation System of Natural Person Lenka Sojková

Monetary Rules and Their Application in Times of Economic Crisis and in the Euro Area...................................................................................16

Monetárně pravidla a ich použitie v obdobi hospodárskej krizy a v eurozóne Marianna Siničáková, Viera Pavlíčková

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Cultural Influences on TQM Implementation and Financial

Performance in Tunisian Firms.................................................................30

Působení kulturních vlivů na implementaci TQM a finanční výkonnost podniků v Tunisku Senda Wali, Younes Boujelbene

Human Resources Development under the Conditions

of the Global Crisis.....................................................................................46

Rozvoj ľudských zdrojov v podmienkach globálnej krízy Gabriela Elexová

Proactive IT / IS Monitoring for Business Continuity Planning...........57

Proaktivní IT/ IS monitoring pro plánováni kontinuity podnikání Stanislava Simonová, Ondřej Šprync

Possibilities of the Altman Zeta Model Application to Czech Firms.... 66

Možnosti aplikace Altmanova indexu důvěryhodnosti ZETA na české podniky Kateřina Pitrová

Finance

Finance

Analýza dlhopisov s vloženými opciami..................................................77

Analysis of Bonds with Embedded Options Jozef Glova, Tomáš Sabol

Marketing a obchod

Marketing & Trade

Network Effects and Choice of Mobile Operator in Slovenia..............87

Efekty sítě a volba operátora ve Slovinsku Matej Švigelj, Nevenka Hrovatin

Aspekty marketingové komunikace vysoké školy vzhledem

k získání nových zákazníků.....................................................................100

The Aspects of Marketing Communication of Universities with Respect to Winning New Customers

Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk

Měření efektivnosti reklamy.....................................................................117

Measuring of Advertising Efficiency Pavla Staňková

Informační management

Information Management

Modelování procesů s prvky mobility

Modelling Processes with Elements of Mobility Tomáš Kozel

130

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz