> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 27/2011

Záznam přidán/aktualizován: 4. listopad 2011 v 10.46 hod.

Obsah/Contents

Úvodník / Editorial

Rozsudek Soudního dvora EU k pojištění mužů a žen / Decision of the Courl of Juslice o' (he EJ regarding insurance of men and women ng. Jaroslav Mesršmíd, CSc, předseda redakčního kruhi

Význam zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, pro vznik a další vývoj soukromého pojištění v České republice /

Significance ol ihe Insurance Acl No. ' 85/' 991 Coll. for an inception and development of private insurance in the Czech Republic DhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financi

Pojistný trh České republiky 1991-2010 / Insurance market of 'he Czech Republic 1991-2010 Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, Ing. Josef Keller, Česká asociace pojišťoven

Quantitative Impact Study S - evropské kontra české pojišťovny /

Quantitative Impact Study 5 - European versus Czech insurance companies Mgr. Komilo Šimonova, Cesxá pojišťovna a.s

Solventnost II a interní modely / Solvency li and internal models Mgr. Josef Lu^ášek, Allianz po::šťovno, a.s

SOLVENTNOST II, ÚČETNICTVÍ, VÝKAZNICTVÍ... / SOLVENCY II, ACCOUNTING, REPORTING ... Ing. Ladislav Korobczuk, Česká pojišťovna a.s

Řízení rizik v pojišťovnách v návaznosti na změny podmínek na finančních trzích a na pokračování implementace regulatorního projektu Solvency II / Risk monagement in insurance companies in response to changes of conditions in financial marxets and the continued implementation of the Solvency II reguiotory project

orof. Ing. proslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Lva Ducháčkovó, CSc, doc. RNDr Jarmila Raáová, Ph.D., VysoKÓ škola ekonomická v Praze

Nový občanský zákoník / New Civil Code Mgr. Lucie Krejčí, Generali Pojišťovna a.s

Trestný čin pojistného podvodu v novém trestním zákoníku / Criminal offence of insurance froud in the new Criminal Ccae JUDr. Vlastimil Píšal, Allianz po|išl'ovno, a.s., Mgr. Vil Peštuka, Justiční akademie Kroměříž

Povodně - povodňové zóny / Floods - flood zones hg. Ivo Bánovský, htermap Technologies, s.r.o

Oceňování rizikového XL zajištění / Assessment of risk XL reins.,rance Mgr. Roman Drápal, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s

Dohody soutěžitelů a evropské právo / Agreements c' competitors and turopec" law Ing. Jarosiov Mesršmíd, CSc, Česká osccioce pojišťoven

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz