> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2011

Záznam přidán/aktualizován: 6. prosinec 2011 v 09.32 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Evžen Kočenda, Jan Hanousek: Rozdělení českých podniků a jeho vliv na ziskovost

a produktivitu (Effect of the Czech Firms Break-up on their Profitability and Productivity)........579

Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská, Jaroslav Zbranek: Souhrnná produktivita faktorů založená na službách práce a kapitálu (Total Factor Productivity Measurement Based on Labour and Capital Services) .....................................599

Jan Čadil, Tomáš Pavelka, Eva Kaňková, Jan Vorlíček: Odhad nákladů nezaměstnanosti

z pohledu veřejných rozpočtů (Unemployment Cost Estimate from Public Budgets Perspective) .... 618

Igor Kotlán, Zuzana Machová, Lenka Janíčková: Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický

růst (Taxation Influence on the Economic Growth)............................638

Veronika Holá, Petr Jakubik: Evropské systémy pojištění vkladů: důsledky změn z roku 2008

(Impact of Parametric Changes in Deposit Insurance Schemes in 2008)................. 659

Jan Korda: Monetární nerovnováha v teorii endogenních peněz (Monetary Disequilibrium

in the Theory of Endogenous Money).................................680

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE LIFE OF SCIENCE

Za Jiřím Trešlem (In Memory of Jiří Trešl).................................706

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Miloslav Synek: Komplexní pohled na hodnoceni investičních projektů (A Complex Look

at the Capital Projects Rating).......................................707

Eva Kotlánová, Milan Žák: O lobbingu - jen dobře? (On Lobbyism - Good News only?)........710

František Ochrana: Nový pohled na teorii veřejných statků (New Look at the Public Good Theory). . . 715

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz