> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 11/2011

Záznam přidán/aktualizován: 6. prosinec 2011 v 09.44 hod.

ÚVODNÍK

Hospodářské informace jako indikátor rizika (Pavel Finger) 1

FOKUS: PROMĚNY NA BANKOVNÍ MAPĚ SVĚTA 8-11

Rekapitalizace bank na startu (Karel Machala) 8

Bankovní mapa světa se mění 10

ROZHOVOR

Peter Palečka: Určitě ne nudná dáma ve světě českých financí 12 FINANCE VE SVĚTĚ

Čínské karty se zabydlují ve světě (Pavel Juřík) 15

PŘÍLOHA: FINANCOVÁNÍ MUNICIPÁLNÍCH PROJEKTŮ 17-24

Finanční stabilita měst a obcí je důležitá i pro banky (Květoslava Botková) 17/1

Moody's samosprávám v České republice důvěřuje 19/111 O podmínkách vedení účtů obcí u centrální banky se ještě jedná (Zdeněk Zajíček) 21/V

S vyšším rizikem hospodaří 62 obcí 21/V

Dotace z EU po roce 2013 nevyschnou, ale bude jich méně (Jan Jedlička) 22/VI

Je na radnicích, jak budou aktivně řídit své cash flow 24/VIII

Rust dluhů obcí se výrazně zpomalil 24/VIII

FINANČNÍ TRHY

Finanční aktiva dělí Evropu na sever a jih 25 BANKY A FINANCE

Dilema bank: zachránit hypotéku, nebo vydražit zástavu? (Jana Tatýrková, Kamil Kavka) 28 PRODUKTY A SLUŽBY

Datové schránky pronikají do bankovnictví (Petr Zápotocký) 30

Bezkontaktní a mobilní platby 31

POJIŠŤOVNY

Paul Whittaker: Recesi ustojíme 34

SPECIÁL: BANKY A REALITNÍ TRH 36-39

Poptávka bankovního sektoru po kancelářích v ČR a Evropě (Pavel Domalewski) 36

Důvěra bank ve financování realitních projektů se zvyšuje 38

NA ZÁVĚR

CSE udělila tradiční ocenění mladým ekonomům (Petr Jakubík a Michal Skořepa) 40

SUPPLEMENT

FP GUIDE: Fondy

CONTENTS

EDITORIAL

Economic Information as an Indicator of Risk 1 FOCUS: CHANGES ON THE BANK MAP OF THE WORLD 8-11

INTERVIEW

Peter Palečka: Certainly not a Boring Lady in the World of Czech Finance 12 WORLD FINANCE

Chinese Cards are Settling in the World 15 ENCLOSURE: FINANCING OF MUNICIPAL PROJECTS 17-24 FINANCIAL MARKETS

Financial Assets Divide Europe into North and South 25 BANKS AND FINANCE

Banks' dilemma: Save the Mortgage or Auction the Collateral? 28 PRODUCTS AND SERVICES

Data Boxes Penetrate the Banking Sector 30 Contactless and Mobile Payments 31

INSURANCE COMPANIES

Paul Whittaker: We shall Stand the Recession 34 SPECIAL FOCUS: BANKS AND THE PROPERTY MARKET 36-39 CONCLUSION

CSE Awarded Traditional Prizes to Young Economists 40

SUPPLEMENT

FP GUIDE: Funds

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz