> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 12/2011

Záznam přidán/aktualizován: 9. leden 2012 v 08.34 hod.

Eva Částková: Indemnita jako nesporná součást parlamentní

imunity ...........................1177

František Novák: Legislativa ČR v roce 2010 - analytický a komparativní pohled .......................1202

Petr Beránek: Od nařízení Slovenské národní rady Č. 1 '1944 Sb. n.

SNR ke Košickému vládnímu programu............1217

Pavel Hamerník: Jaký vliv má úprava mezinárodních sportovních

asociací na vnitrostátní sport?.................1239

RECENZE A ANOTACE

Jana Ondřej ková: David Robertson: The Judge as Political Theorist. Contemporary Constitutional Review. Princeton a Oxford: Princeton University Press, 2010, 420 s........1252

Jan K o b e r: Tomáš Němeček: Vojtech Cepl. Život právníka ve 20

století. Praha: Leges, 2010...................1253

Kristina K o I d i n s k á: Igor Tomeš: Obory sociální politiky - úvod

do studia. Portál, Praha 2011, 368 s...............1256

Karel M a r e k: J. Benda: Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989, vyšlo v edici Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky pod č. 8/2010, 571 s...........1258

Ivana Stará: Jaromír Tauchen: Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945. Key Publishing s. r. o., Ostrava 2010. Ve spolupráci s The European Society for History of Law. . . . 1259

Monika Pauknerová: Bohumil Poláček: Mezinárodní říční

doprava, C. H. Beck Praha 2011, 650 s.............1260

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Pavel Ondřeje k: Zpráva z 25. světového kongresu Mezinárodního

sdruženi pro právní a sociální filosofii.............1262

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz