> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 1/2012

Záznam přidán/aktualizován: 23. leden 2012 v 07.58 hod.

Alexander J. Bělohlávek: Hmolněprávní standardy ochrany

přímých zahraničních investic................. 1

Radim P o I č á k: Kódování práva ............... 52

Karel Alexa: Aktuální problém počítání Času podle nového daňového rádu .......................... SO

Jaroslav K r e c h t: K derogaci a novelizaci právních predpisu . . 92

RECENZE A ANOTACE

Vojtech Vladár: Laclavíková, M.: Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi (od vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva). Bratislava: VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, 321 s...... 98

Jaroslav K r á I i č e k: Mezinárodní obchodní komora. Incoterms 2010: pravidla ICC pro použití dodacích doložek ve vnitrostátním a mezinárodním obchode: platnost od 1. ledna 2011. Přeložil a komentoval Miroslav Šubert. Praha: ICC Česká republika, 2010, 184 s.......................... 100

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Josef M r á z e k: Zpráva o Asijsko - Tichomorské regionální konferenci ILA v Taipei ve dnech 29. května až 1. Června 20 M ... 102

Jan B a 1 a r i n, Bohumil Dvořák, Peter Trebatický: Zpráva ze XIV. světového kongresu Mezinárodní asociace procesního práva, konaného ve dnech 25. - 30. 7. 201 I v Heidelbergu...... 103

René P e t r á š: Interdisciplinarita a konference „Společnost českých

zemí v evropských kontextech"................ 108

Jaromir T a u c h e n: Konference „Vývoj soukromého práva na území

České republiky"....................... 110

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz