> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 6/2011

Záznam přidán/aktualizován: 23. leden 2012 v 07.59 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický, Andrea Čambalová: Fiškálna udržateľnosf penzijných systémov

(Fiscal Suslainability of Pension Systems).................................723

Lukáš Kovanda: Ekonomie budoucnosti: čtyři možné scénáře (The Future of Economics: Four

Possible Scenarios)............................................743

Kateřina Duspivová: Role zahraničního vlastnictví z hlediska tvorby pracovních míst a fluktuace zaměstnanců (The Role of Foreign Ownership in Job and Employee Flows)...............759

Jaroslav Wagner: Měření výkonnosti - vývojové tendence 2. poloviny 20. století (Performance Measurement - Developing Tendencies of the Second Half of the 20th Century).............775

Milan Viturka: Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje - představení a aplikace

(Integration Theory of Sustainable Regional Development - Presentation and Application).......794

Jaromír Kukal, Tran Van Quang: Modelování měnové politické úrokové míry ČNB neuronovými

sítěmi (Modelling the CNB's Monetary Policy Interest Rate by Artificial Neural Networks)........810

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE LIFE OF SCIENCE

Jitka Koderová: Pět let od úmrtí Františka Vencovského (Five Years from the Decease of František Vencovský) ................................................830

Antonie Doležalová: Minulost evropských univerzit a budoucnost evropské vzdělanosti (The Past

of European Universities and the Future of European Culture)......................843

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz