> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2011

Záznam přidán/aktualizován: 23. leden 2012 v 15.33 hod.

Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (Martin Ouředníček, Jana Temelová) 625

STATI

Nové sociálně prostorové nerovnosti

Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Ondřej Hofírek: „Za čistší město": Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy 633

Michal Nekorjak, Adéla Souralová, Klára Vomastková: Uvíznutí v marginálně: vzdělávací trh, „romské školy" a reprodukce sociálně prostorových nerovností 657

Marie Feřtrová, Jana Temelová: Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice 681

Jakub Novák, Pavlína Netrdová: Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice 727

Lokální rozvoj a kvalita života Josef Bernard: Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí - obtížné hledání a měření jejich vlivu 745

Martin Ouředníček, Petra Špačková, Marie Feřtrová: Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky 777

Jan Kubeš, Stanislav Kraft: Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita 805

Jana Temelová, Jakub Novák, Lucie Pospíšilová, Nina Dvořáková: Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách 831

RECENZE

Jan Keller: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti (Jiří Musil) 859

Petr Matějů, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.): Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení (Kateřina Vojtíškova) 862

Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky /Atlas of Socio-spatial Differentíation ofthe Czech Republic (Zdeněk Szczyrba) 866

Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin. Možnost zachování a revitalizace (Adam Horálek) 871

Ivana Loučková: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu (Martin Buchtík) 874

Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.): Sociální integrace přistěhovalců v České republice (Jan Sládek) 877

ZPRÁVY

Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (Lucie Pospíšilová, Martin Ouředníček, Marie Feřtrová) 881

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz