> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 1/2012

Záznam přidán/aktualizován: 3. únor 2012 v 08.14 hod.

2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá 6 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Mgr. Lenka Kubeková

TÉMA MĚSÍCE 9 Výpočet srážek ze mzdy a z platu v roce 2012

JUDr. Bořivoj Šubrt

PRACOVNÍ PRÁVO 11 Novely zákoníku práce a skončení

pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan 18 Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém"

od 1. 1. 2012 (II. část)

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Ing. Dana Trezziová

29 Několik poznámek k odměňování klíčových zaměstnanců ve finančních institucích

JUDr. Eva Svobodová, Ph. D., Mgr. Lukáš Zahrádka 34 Souběh funkcí

JUDr. Ing. Dana Trezziová, JUDr. Jaroslav Škubal

38 Pružné rozvržení pracovní doby po novele zákoníku práce od 1. 1. 2012

Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan

MZDY A PLATY 41 Základní změny ve výpočtech mezd a platů v roce 2012 (díl I.)

Vladislava Dvořáková, DiS.

ZAMĚSTNANOST 43 Kompenzace odstupného úřadem práce

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 49 Důležité změny ve zdravotním pojištění 52 Zaměstnavatelé a penále ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

JUDI KATURA 54 Dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost zaměstnance

JUDr. Petr Bukovjan

PERSONALISTIKA 56 Co také ovlivňuje výkonnost manažerů Dr. Ing. Otto Hain

59 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

60 ANGLICKY LIST

NÁZORY, STANOVISKA

61 Výkladová stanoviska k novele zákoníku práce

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz