> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 2/2012

Záznam přidán/aktualizován: 3. únor 2012 v 08.15 hod.

2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Suchá 6 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Mgr. Lenka Kubeková

TERMÍNOVÝ kalendář 5 Únor, březen

TÉMA MĚSÍCE 9 Povinný podíl za rok 2011

Mgr. Eva Svěrčinová

■■'■■■■i'.'

15 Odstupné po novele zákoníku práce

JUDr. Petr Bukovjan

20 Neplnění obchodního plánu

a neuspokojivé pracovní výsledky

JUDr. Antonín Havlík

28 Potvrzení o zaměstnání - část určená pro úřad práce

Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan

ANGLICKÝ LIST

31 Employment Update

ZAMĚSTNANOST

32 Objektivní důvody pro stanovení povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti (při rekvalifikaci)

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 37 Změny v nemocenském pojištění v roce 2012 JUDr. Jan Přib

46 Roční zúčtování

Vladislava Dvořáková, DiS.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 49 Hranice hrubého příjmu 2 500 Kč ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

JUDIKATURA 51 Je nutné vedoucího zaměstnance před dáním výpovědi odvolat?

JUDr. Petr Bukovjan

PERSONALISTIKA 53 Jak řešit osobní problémy a limity zaměstnanců

doc. Dr. Jan Urban, CSc.

NÁZORY, STANOVISKA 59 Výkladová stanoviska k novele zákoníku práce

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz