> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 2/2012

Záznam přidán/aktualizován: 22. únor 2012 v 07.30 hod.

Karel Beran: Proč byla morální osoba nahrazena osobou právnickou? (Přirozenoprávní kořeny pojmu „morální osoby")..... 113

Manina Pecháčková: Vedlejší úpadkové řízení dle nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ...................... 131

Jan Vavrečka, Petr Štěpánek: Regulace neinformaČních forem reklamy léčiv v právu EU: dary, výhody, sponzorování, pohostinnost a poskytováni vzorků .................. 153

Bystrík Šramel: Niekoľko poznámok k Činnosti prokurátora v slovenskom treslnom konáni vo svetle zásady legality a zásady oportu-nity ............................. 174

Miroslav Černý: Právní zkušenost v dějinách - Sméřování současné italské právní historie na příkladu jednoho autora ....... 196

RECENZE A ANOTACE

Zdeňka Gregorová: Včra Štangová: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 230 s. . . 213

Martina Jánošíkova: C. Naômé: Prejudiciálna otázka v európskom práve. Praktický sprievodca. (Predhovor, preklad a aktualizácia Ján Mazák) Bratislava, IURA EDITION 2011, 280 s........ 215

Antonín Lojek: I. A. Hrdina, H. Kuchařová: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu, KEY Publishing s. r. o., L. vydání, Ostrava 201 1, 421 s. . . . 217

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz