> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 28/2012

Záznam přidán/aktualizován: 22. únor 2012 v 07.31 hod.

Priority evropských pojistitelů / Priorities of European insurers

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, předseda redakčního kruhu 3

Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat /

Changes in the position of the insurance industry as a consequence of the financial and economic crisis and subsequent regulatory concepts

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc, Vysoká škola ekonomická v Praze 5

Reforma zdravotnictví - systémové změny / Healthcare reform - system changes

Mgr. et Be. Jan Alexa, Ministerstvo zdravotnictví 1 1

Článek k výplatní fázi vládního návrhu zákona o důchodovém spoření (sněmovní tisk 412) / Article on the payout phase of the government draff low on pension saving (Parliamentary Print 412)

JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl, Ministersko financí 17

Mikrosimulační model českého důchodového systému se stochastickými kariérami / Microsimulalion model of the Czech pension system with stochastic careers

Ing. Petr Bednařík 28 Solventnost II - aktuální stav a vývoj / Solvency II - update and prospects

Ing. Miroslav Kotaška, KPMG, Mgr. Jan Bouška, ČNB 43

Několik poznámek k nové úpravě outsourcingu v pojišťovnictví / Notes on new rules for outsourcing in the insurance sector

Zdeněk Husták, BBH, advokátní kancelář, v. o. s. 57

Role pojistných matematiků / Role of actuaries

Mgr. Jan Šváb, Ph. D., Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG 69

Zahraniční modely pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání / Foreign models of insurance against occupational injuries and occupational diseases

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, Česká asociace pojišťoven 84

Pravidlo 3S - metody zvyšování důvěryhodnosti reportingu v pojišťovnictví / 3S Rule - methods of increasing credibility of reporting in the insurance industry

Ing. Kateřina Lhotská, Ness Czech s.r.o. 95 Informace ve zdravotnictví / Healthcare system information

Ing. Žaneta Boučková, Ph. D., Ing. Jan Ohm, Technická univerzita v Liberci 116

Povinnost unisexového tarifování podle rozhodnutí evropského soudního dvora / Unisex rales in the European Court of Justice ruling JUDr. Erika Mačáková, LL.M., Ph. D., advokátka ! 24

Corporate Governance - předmět a nástroj regulace / Corporate Governance - subject and instrument of regulation

Drahomír Kubáň, Allianz pojišťovna, a.s. 129

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz