> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 1/2012

Záznam přidán/aktualizován: 12. března 2012 v 08.34 hod.

K nejednoznačné právní úpravě daňového skladu: kdo nese daňovou povinnost

(Prof. Dr. etMgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek)............................................................................................... 3

Aktuální změny v organizaci dohledu nad finančním trhem v Evropské unii (Mgr.lng. Dominika Veselá)........ 17

Anatomie evropského finančního dohledu (Mgr.lng. Dominika Veselá)........................................................ 26

Je budoucnost jednotné evropské měny ohrožena její vlastní minulostí? (JUDr. Ing. Eva Indruchová, LL.M.)....... 33

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 38

Sbírka rozhodnutí ve věcech daňových ....................................................................................................... 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz