> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2011

Záznam přidán/aktualizován: 12. březen 2012 v 09.16 hod.

Forest Roads Locating Based on AHP and COPRAS-G Methods:

An Empirical Study Based on Iran..............................................................6

Zaměřování lesních cest na základě AHP a COPRAS-G metod: empirická studie zaměřená na Irán

Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Nahid Rezaeiniya, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Zenonas Turskis

Environmental Kuznets Curve - A Tie between Environmental

Quality and Economic Prosperity.............................................................22

Environmentálni Kuznetsova Křivka - vztah mezi kvalitou životního prostředí a ekonomickou prosperitou Jiří Mazurek

Dimenzie podnikania a vzdelávania a ich implikácie

v ekonomike Slovenska.............................................................................32

Dimensions of Business and Education and their Implications in Economy of Slovakia Viera Kuzmišinová, Peter Kuzmišin

Individualistic Mentality and Economic Education

Individualistické myšlení a ekonomické vzdělání Jozef Horeháj, Ľuboslava Kubišová

46

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Risk Management and Internal Audit in Integrated Process

Management of Hospitals.........................................................................55

Řízení rizik a interní audit v integrovaném procesním managementu nemocnic Kristýna Keclíková, Petr Briš

Jak se řídí rizika v projektech českého a slovenského

strojírenského průmyslu............................................................................67

How to Manage Risks in Czech and Slovac Engineering Projects Radoslav Štefánek, Kateřina Hrazdilová Bočková

Group Cohesion and Performance: A Search for Antecedents...........78

Soudržnost skupin a výkonnost: hledání předchůdců Turhan Kaymak

Finance

Finance

Does the Permanent Income Hypothesis Exist

in 10 Asian Countries?...............................................................................92

Platí hypotéza permanentního důchodu v 10 asijských zemích? Kuan-Min Wang

Shluková analýza poptávkové strany trhu základních

bankovních služeb....................................................................................102

Cluster Analysis of the Demand Side of the Retail Core Banking Services Market Jan Draessler, Ivan Soukal, Martina Hedvičáková

Marketing a obchod

Marketing & Trade

How to Assess Experience - The New Trend in Research Technique, Use in Nonprofit Sector of Entertainment and Educational Industries... 115

Jak vyhodnotit hloubku prožitku - nové trendy v technikách výzkumu - uplatnění v neziskovém sektoru zábavního a vzdělávacího průmyslu Alena Šuldová, Petr Cimler

Informační management

Information Management

Long Term Growth of SME from ICT Competencies

and Web Presentations............................................................................125

Dlouhodobý růst malých a středních podniků z pohledu ICT kompetenci a webových prezentací

Klára Antlové, Luboš Popelínský, Jindřich Tandler

Různé

Recenze knih

Book Review

Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora

(Renáta Ježková, Jiří Ježek)..............................................................................140

Alena Pauličková

Lidský kapitál - měření, souvislosti, prognózy

(Petr Mazouch, Jakub Fischer)..........................................................................141

Iva Nedomlelová

Centrální bankovnictví

(Zbyněk Revenda).....................................................................................................142

Jiří Farek

Pokyny pro přispěvatele..........................................................................144

Notices and Instructions for the Authors of the Articles

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz