> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 3/2012

Záznam přidán/aktualizován: 26. březen 2012 v 07.55 hod.

Aktuality

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrgalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Mgr. Lenka Kubeková)

Termínový kalendář

Téma měsíce

Tuzemské stravné, zahraniční stravné a kapesné po novele od 1.1.2012 (JUDr. Marie Salačová)

Anglický list

Pracovní právo

Úskalí hmotné odpovědnosti zaměstnanců (JUDr. Lucie Marelová)

Mzda - plat s přihlédnutím k práci přesčas (Ing. Alena Chládková)

Mzdy a platy

Základní změny ve výpočtech mezd a platů v roce 2012 (Díl II.) (Vladislava Dvořáková, DiS.)

Lékařská posudková služba

Změny v oblasti lékařské posudkové služby (JUDr. Radim Langer)

Zdravotnictví

Změny ve zdravotnictví (Doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.)

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění a dohody o provedení práce po 1. lednu 2012

Zdravotní pojištění a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance v roce 2012 (Ing. Antonín Daněk)

Zaměstnanost

Zaměstnávání cizinců v České republice dle závěru Nejvyššího správního soudu (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Znemožnění doručení písemnosti adresované zaměstnanci (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Leadership jako motivující a inspirující vedení lidí (Ing. Jiří Stýblo)

Názory, stanoviska

Výkladová stanoviska k novele zákoníku práce

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz