> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 6/2008

Záznam přidán/aktualizován: 6. leden 2009 v 09.50 hod.

Martin Mandel, Vladimír Tomšík: Relativní verze teorie parity kupní síly: problémy empirické verifikace (Relative Version of the Theory of Purchasing Power Parity: Problems of Empirical

Verification).............................................723

Jan Cimburek, Pavel Režábek: Hotovost v oběhu: světové trendy a situace v České

republice (Currency in Circulation: Global Trends and the Situation in the Czech Republic) . . . 739

Miloslav Vošvrda, Jozef Baruník: Modelování krachu na kapitálových trzích: aplikace

teorie stochastických katastrof (Stock Market Crashes Modeling: Stochastic Cusp

Catastrophe Application)......................................759

Tomáš Tichý: Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování (Examination of Selected Improvement Approaches to Monte Carlo Simulation

in Option Pricing)..........................................772

Michal Pazour: Typologie inovačního procesu ve službách (Typology of Innovation Process

in Services).............................................795

Pavel Ciaian, Ján Pokrivčák, Dušan Drabik: Prečo sú niektoré sektory v tranzitívnych ekonomikách menej reformované ako ostatné? Prípad výskumu a vzdelávania v oblasti ekonómie (Why Some Sectors of Transition Economies Are less Reformed than Others? The Case of Economic Research and Education).........................819

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Martin Hon: Historie konceptu přirozeného monopolu (History of Natural Monopoly

Concept)...............................................837

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Roman Hušek: Kvantitativní přístup k výkladu makroekonomie (Quantitative Approach to

the Macroeconomics Interpretation)................................847

Karel Müller: Proč funguji moderní instituce (Why Are Modern Institutions Functional).....849

Václav Ždárek: Jak propojit dějiny ekonomických teorií a hospodářské dějiny (How to

Interconnect the Economic Theories History with the History of Economy) ...........856

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz