> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 1/2012

Záznam přidán/aktualizován: 26. březen 2012 v 08.36 hod.

Ekonomický časopis, 60, 2012, č. 1

1

OBSAH

Michal BENČIK: Synchronizácia hospodárskych cyklov krajin V4

a eurozóny v rokoch 1996 - 2010 ............................... 3

CHI-WEI-SU: Flexible Fourier Stationary Test in Purchasing Power Parity for Central and Eastern European Countries................... 19

Adam GERŠL - Petr JAKUBÍK: How Important Is the Adverse Feedback Loop for the Banking Sector?.............................. 32

Dusan DRABIK - Martin ADAME: Milk Dispensers in Slovakia: What

is behind the Recent Boom?................................... 50

Oto HUDEC - Miriam ŠEBOVÁ: The ICT Sector Evolution in an Industrial Region of Slovakia.................................... 65

Lucie LINHARTOVA: Variability of Employees' Behaviour during Disaffection ................................................... 83

Recenzie

WORKIE, Menbere Tiruneh a kol.: Determinanty ekonomického rastu

a konkurencieschopnosti: výzvy a príležitosti - Vladimír Gonda...... 98

TOMŠIK, Vladimír: Ekonomie a zdravý rozum - Marek Loužek ..... 104

Prognóza na základe globálneho modelovania

GELOVANI, Viktor Arčilovič - BRITKOV, Vladimir Borisovič -DUBOVSKÚ, Sergej Vasiljevič: SSSR i Rossija v globaľnoj sisteme (1985-2030): Rezuľtaty globaľnogo modelirovanija- Vladimír Bačišin 107

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz