> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 4/2012

Záznam přidán/aktualizován: 2. duben 2012 v 09.06 hod.

Aktuality

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Mgr. Lenka Kubeková)

Termínový kalendář

Téma měsíce

Rozvrh pracovní doby po novele (Ing. Alena Chládková)

Pracovní právo

Nová pracovnělékařská služba od 1. dubna 2012 (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Písemná forma právních úkonů po novelizaci ZP (Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.)

Mzdy a platy

Průměrný výdělek a roční zúčtování - příklad z praxe (Vladislava Dvořáková, Dis.)

Osobní údaje

Zpracování citlivých osobních údajů v pracovněprávních poměru (JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík)

Cestovní náhrady

Určování místa výkonu práce a pravidelného pracoviště (JUDr. Marie Salačová)

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění - když se narodí dítě a změna k 1.4.2012

EU - vyslaní pracovníci a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Otázky a odpovědi

Anglický list

Zaměstnanost

Transpozice tzv. sankční směrnice do zákona o zaměstnanosti (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Úraz zaměstnance na pracovní cestě (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Předpokladem výkonnosti zaměstnanců je zpětná vazba (Doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Názory, stanoviska

Výkladová stanoviska k novele zákoníku práce

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz