> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 4/2012

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2012 v 14.31 hod.

Tomáš Sobek: Koherence práva................ 337

Jiří H e r c z e g: Anglosaské a evropské tradice postihu trestných činů

z nenávisti.......................... 370

Marie K a r ľ i k o v á, Zdenčk K a r f í k: Rozpočtová a daňová

reforma podle Karla EngliŠe.................. 392

Josef M r á z e k: Právni postavení Taivvanu........... 403

INFORMACE

Taťána Š p í r k o v á: Problematika rozpočtového určení dani obcím 415 RECENZE A ANOTACE

Marek Káčer: Kršková, A.: Dejiny politickej a právnej filozofie.

Bratislava: lura Edition, 2011, 690 s.............. 422

Radek P í Š a: Richard A. Epstein: Právo, ekonomie a politika. Praha:

Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 288 s.......... 424

Eliška Holubová: Gerald Gunther: Leamed Hand: the Man

and the Judge. New York: Oxford University Press, 2. vyd.

2011, 704 s.......................... 425

Bohumil Havel: Tomáš Mach: Mezinárodni ochrana holdingu.

Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, 225 s................. 427

Karolina Adamová, Antonín Sýkora: Bobek, M., ŠimíČek, V:

Jiné právo literami. Nakl. Auditorium, Praha 2011, 407 s. ... 430 Karolina Adamová: Martin Nodl: Dekret kutnohorský. Praha:

Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 451 s........... 432

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz