> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2011

Záznam přidán/aktualizován: 18. duben 2012 v 15.39 hod.

ARTICLES ČLÁNKY

292 Pavel Čtrnáct

Editorial | Úvodník

293 Branislav Šprocha

Health Status of Roma Population in Slovakia

Zdravotní stav rómské populace na Slovensku

304 Tomáš Fiala - Jitka Langhamrová - Ladislav Průša

Projection of the Human Capital of the Czech Republic and its Regions to 2050

Prognóza lidského kapitálu v České republice a jejích regionech do roku 2050

321 Anna Šťastná

Realisation of Childbearing Intentions

in the Czech Republic

Reprodukční plány a jejich realizace v České republice

333 Martina Miskolczi - Jitka Langhamrová

Dependency Ratios, Ageing and the Demographic Window in the Czech Republic

Míry závislosti, stárnutí a demografické okno v České republice

344 Ludmila Fialová

The History of Education on the Territory of the Czech Republic

K historii vzdělávání na území České republiky

360 Markéta Pechholdová

The Impact of ICD10 on Cause-specific Mortality Trends: The Case of the Czech Republic Compared to West Germany and France

Dopady zavedení desáté revize MKN na úmrtnostní trendy: případ České republiky v porovnání se západním Německem a Francií

BOOK REVIEWS | RECENZE

381 Ludmila Fialová

The Family and Household between the 16th and 20th Centuries

Rodina a domácnost v 16.-20. století

383 Jitka Langhamrová

The Demographic Situation in the Czech Republic (Metamorphoses and Contexts 1993-2008)

Demografická situace České republiky (Proměny a kontexty 1993-2008)

386 Jarmila Marešová

Migration and (I)mmigration in the Czech Republic

Migrace a (i)migrace v České republice

387 Ladislav Csémy

Substance Use in a Comparative Perspective. The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia

REPORTS | ZPRÁVY

389 Professor Zdeněk Pavlík at 80! Profesor Zdeněk Pavlík - 80!

DIGEST | PŘEHLEDY

392 Magdalena Poppová

IRIS: Language Independent Coding Software - Implementation in the Czech Republic

IRIS: jazykově nezávislý software pro kódování příčin smrti - implementace v České republice

397 Martina Miskolczi - Jitka Langhamrová - Jana Langhamrová

Trends in Life Expectancy Change in Central European Countries

Trendy ve změně střední délky života v zemích střední Evropy

410 Radek Havel

Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2010; Towns with More Than 50 Thousand Inhabitants; Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2010: Areas and Regions

Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 50 tisíc obyvatel v roce 2010; Pohyb obyvatel České republiky podle oblastí a krajů v roce 2010

BIBLIOGRAPHY | BIBLIOGRAFIE

412 Abstracts of Articles Published in the Journal Demografie in 2011 (No. 1-3)

Anotace článků publikovaných v časopise Demografie v roce 2011 (č. 1-3)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz