> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 3/2012

Záznam přidán/aktualizován: 2. květen 2012 v 13.34 hod.

Hana Mullerová: Lidské právo na životní prostředí kritický pohled ............................. 225

Miloslava Halová: Využití veřejnoprávních smluv při výkonu veřejné správy ......................... 255

Václav Smejkal: Americký nebo domácí původ soutěžního práva integrované Evropy?..................... 294

Prof. Eric Stein, 1913-201 I ................... 321

RECENZE A ANOTACE

Jan Kysela: Otfried Höffe: Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung. München: C. H. Beck, 4. vyd. 2010, 127 s....... 324

Michal Urban: Frederick Schauer: Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009. 239 s............... 326

Jan Grinc: Procházka, Radoslav: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 139 s............ 329

Filip Ščerba: Jelínek, J. - Uhlířová, M.: Obhájce v trestním řízení.

I. vydání. Praha: Leges 2011,416 s............... 330

Lenka Vostrá: M. Czyžniewski - K. Witkowska-Chrzczonowicz: „Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej. Studium pravvno-politologiczne". Warszavva, Wydawnícrwo Sejmowe 2011,400 s.......................... 332

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Mária Ivanecká, Darina Ostrožovičová: Medzinárodné sympózium Právo - obchod - ekonomika .............. 334

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz