> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 5/2012

Záznam přidán/aktualizován: 18. květen 2012 v 10.37 hod.

Štěpán Výborný: Konceptualizace bránící se demokracie . . . 441

Jan Kosek: Litera zákona a sensus communis v proměnách času 453 Jan Ondŕej: Výkon jurisdikce nad objekty a osobami v kosmu,

zejména nad Mezinárodní kosmickou stanicí.......... 470

Ondřej Vondráček: Nepřímá držba cenných papírů - Právní

pojetí cených papíru vedených v podobě záznamu na účtu . . . 487

DISKUSE

Jaroslav Krecht: K pojetí statní moci a její dělbě....... 519

INFORMACE

Elena Zavadská: Očakávania v správnom súdnictve na Slovensku 527 RECENZE A ANOTACE

Jan Bárta: Pavliček, V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní právo České republiky 1. Úplné vydaní. Praha: Leges, 2011, 1120 s.......................... 533

Marek Káčer: Hrdina, I. A. Masopust, Z.: Chrestomatie ke studiu

filosofie práva. Praha: Leges, 2011, 432 s............ 534

Monika Pauknerová: Bonomi, A., Volken P. (eds): Yearbook of Priváte International Law, Vol. XI, 2009, Sellier, European Law Publisher, GmbH Mnichov 2010, 634 s. a Bonomi A., Romano, J.P. (eds): Yearbook of Priváte International Law, Vol. Xll, 2010, Sellier, European Law Publisher, GmbH Mnichov 2011, 680 s. . 536

Bohumil Poláček: Bělohlávek, A. J., Hotová, R.: Znalci v mezinárodním prostředí - v soudním řízeni civilním a trestním, v rozhodčím řízení a v investičních sporech. 1. vydání. Praha: C.H. Beck 2011, 588 s....................... 537

Roman Pau1iček: Fekete, L: Občiansky zákonník. Veíký komentár, L diel (§ 460 - § 880), 2. diel (§ 1 - § 459), Eurokódex, Bratislava, 2011, 2589 s.................... 539

Karolina Adamová: Ondrej Hladík: Kriminalita v rudolfínské Praze. Zločin a právo na Novém Městě pražském v letech 1585 -1593, Praha: Pavel Mervart, 2011, 278 s............ 541

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz