> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 4/2012

Záznam přidán/aktualizován: 18. květen 2012 v 10.38 hod.

ÚVODNÍK

3 Hypotéky sále jedou... (Jan Sadil)

FOKUS: SVĚT INOVATIVNÍCH POBOČEK

10 Inovací na pobočkách bank přibývá (Karel Machala)

12 Rozšířit síť poboček lze i franšízou

13 Koncept banko-kaváren i v České republice

ROZHOVOR

14 Jakub Strnad: Jistota něco stojí (Jana Chuchvalcová) REGULACE

18 FATCA není strašák (Jan Kincl, Andrew Dickson)

STRATEGIE

20 Luděk Niedermayer: Nezapomeňte na zdravý rozum!

BANKY A FINANCE

24 Firmy otvírají lidem peněženky chytrými technologiemi

25 Komentář: Vymáhání malých pohledávek s novou legislativou (Vladimír Vachel)

26 Privátní klienti jsou konzervativní a preferují jistotu

30 Některé sporné oblasti při obhospodařování FKI (Tomáš Papoušek, Jana Šťovíčková)

PRODUKTY A SLUŽBY

32 První bankovní reality test spořících účtů (Patrik Nacher)

POJIŠŤOVNY

34 Vliv krize a regulatorních projektů na pojišťovnictví (Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková) 36 Boj proti pojistným podvodům nikdy nekončí (Pavel Pešout, Miroslav Andrle)

TECHNOLOGIE

38 IT trendy ve finančním sektoru a jejich obchodní přínosy (Štěpán Húsek)

39 Outsourcing by měl dávat smysl (Petr Dlouhý)

SPECIÁL: VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANCÍ A IT PRO FINANČNÍ INSTITUCE

41 Vzdělávání zaměstnanců jako prostředek vedoucí ke spokojenosti klientů (Iveta Němečková)

42 Top Gun: Vzdělávání odborníků (Marek Beránek)

NA ZÁVĚR

44 FS TECH: Jak dosáhnout obchodního úspěchu pomocí inovativních IT strategií

SUPPLEIWENT: FP GUIDE - POJIŠTĚNÍ

Contents

EDITORIAL

Mortgages Still in Great Demand..

FOCUS: THE WORLD

OF INNOVATIVE BRANCHES

INTERVIEW

Jakub Strnad: Certainty Costs Money

REGULATION

FATCA Is Not a Scarecrow

STRATEGIES

Luděk Niedermayer: Don't Forget Common Sense!

BANKS AND FINANCE

Firms Open People's Wallets by Using Clever Technologies Commentary: Recovering Small Debts n Line with New Legislation Private Clients Are Conservative and Prefer Certainty

Some Problematic Areas in C!F Management

PRODUCTS AND SERVICES

The First Bank Reality Test of Savings Accounts

34 36

38

39

41-43

INSURANCE COMPANIES

The Impact of Crisis and Regulatory Projects on insurance

The Fight against Insurance Fraud Never Ends

TECHNOLOGIES

IT Trends in the Financial Sector and Their Business Benefits Outsourcing Should Make Sense

SPECIAL FOCUS: FINANCE AND IT TRAINING FOR FINANCIAL INSTITUTIONS

CONCLUSION

FS TECH: How to Achieve Business Success Using Innovative IT Strategies

SUPPLEMENT: FP GUIDE - INSURANCE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz