> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 5/2012

Záznam přidán/aktualizován: 7. červen 2012 v 08.48 hod.

TÉMA: ÚSKALÍ

Interim manažer: ohrožený druh? Petr Karásek.....................................10

Švarcsystém většina firem oplakává..........................................................13

Ne certifkátům ISO ?l. Marek Mitáček, Lucie Zapletalová....................14

Nepodceňujte rizika interních faktorů, Dagmar Burdová..................16

Svět v roce 2050................................................................................................ 19

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Indie: Země s budoucností, Ivan Kameník...............................................20

Kolébka kultury i high-tech gigant, Karel Havlíček...............................24

10 chyb při jednání v Indii.............................................................................26

Efektivní plánování ve firmě, Zuzana Šlapalová Čempelová..............27

Co může zničit rodinný podnik....................................................................32

Víte, co chcete?..................................................................................................33

Písmena vpravo máme radši, Pavel Houser.............................................34

EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Sociální CRM v marketingu a prodeji, Michal Vytiska..........................36

Jak na úspory v dodavatelském řetězci, Martin Marek.......................40

Demotivující motivace, Pavel Náhlovský.................................................43

Mentoring pro ženy v byznysu, Jitka Schmiedová.................................45

České firmy jsou podkapitalizované..........................................................47

Češi věří v byznys..............................................................................................48

Smartphone banking až za pár let.............................................................49

Mladší a menší firmy se cloudu nebojí.....................................................51

Firma z Brna chce pokořit americký trh, Denisa Ranochová.............52

Konec služebních cest? Jarmila Frejtichová.............................................54

Cloud od Microsoftu chrání investice.......................................................56

Parkovací a přístupové systémy s Byznys ERP........................................57

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Tři dovednosti manažera 21. století...........................................................58

Kdo ve vaší firmě rozhoduje........................................................................61

Jakým typem vůdce jste.................................................................................63

KARIÉRA

Eastman Kodak Co., Jan Kapoun..................................................................64

Na radost máme právo, Jarmila Frejtichová............................................70

PŘÍLOHA: VIRTUALIZACE A CLOUD PŘÍLOHA: PERSONALISTIKA ONLINE

strana 32

CO MUŽE ZNIČIT RODINNÝ PODNIK

Odvěkým problémem rodinných podniků je přechod z jedné generace na druhou. Přísloví různých národů naznačují velkou pravděpodobnost krachu rodinného podniku, když se jeho vedení ujmou vnuci zakladatele.

strana 36

SOCIÁLNÍ CRM V MARKETINGU A PRODEJI

Rozmach sociálních médií výrazně ovlivňuje způsob komunikace firem s klienty. Společnosti by proto měly urychleně přijmout strategii řízení vztahů se zákazníky na sociálních mediích.

strana 54

KONEC SLUŽEBNÍCH CEST?

Jak zefektivnit fungování a ještě při tom ušetřit? Někdo radí zeštíhlení firmy, jiný zase vyšší míru automatizace procesů s pomocí informačních technologií. Naše rada zní méně sofistikovaně, o to ale srozumitelněji - necestujte!

strana 70

NA RADOST MÁME PRÁVO

Metoda inner game patří k základnímu know-how moderního koučinku. Původ této metody leží na hřišti: její tvůrce, Timothy Gallwey (jedna z klíčových osobností světového koučinku), působil v 70. letech 20. století jako sportovní instruktor.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz