> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2012

Záznam přidán/aktualizován: 11. červen 2012 v 13.38 hod.

STATI

Martin Hájek, Martin Havlík, Jiří Nekvapil: Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec................... 199

Marek Skovajsa: Relativní autonomie kultury v Alexanderově kulturní sociologii............................................... 225

Petr Vašát: Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších................................................ 247

Karolína Malcová: Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR......................................... 283

Michaela Bartošová, Petr Pakosta, Petr Fučík: Dlouhodobý vývoj v časování porodů a sňatků: Obstojí individualizační teorie ve světle demografických dat?............................................. 325

Zdenek R. Nešpor: Jan Mertl: sociolog-kolaborant, nebo oběť okolností?.......... 343

DISKUSE: JAN MERTL

Ani kolaborant, ani oběť: Mertl jako sociolog politiky (Marek Skovajsa).......... 367

Jan Mertl: pravdu hájící kolaborant, který nezradil (Dušan Janák).............. 374

RECENZE

Jan Keller: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme (Petr Krčál)........... 381

Lenka Kalinová: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993 (Zdeněk R. Nešpor)..................................... 384

Raymond Boudou: Bída relativismu (Libor Benda).......................... 386

Jan Eichler: Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (Antonín Rašek)................................................ 390

Jiří Trávníček: Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010) (Marta Svobodová)............................. 393

Guy Standing: The Precariat. The New Dangerous Class (Jiň Navrátil)......... 395

ZPRÁVY

Úmrtnost, zdravia náboženství (Emil Paleček)............................. 401

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz