> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 6/2012

Záznam přidán/aktualizován: 25. červen 2012 v 18.46 hod.

Jan Malíř: Mimosoudní odpovědnost EU: dekonstmkcc jednoho in-

stitutu ............................ 545

Vladimír Laj sek: Vliv Vorwissen, Vorverständnis a hunch theory na rozhodováni

soudců............................. 586

Veronika Bílková: Malý velký muž - Antonio Cassese a (deformování mezinárodního práva................... 605

Radim S e 11 e n r c i c h: Fenomén „pobuřujících hanopisů" v koloniální

severní Americe a po vzniku USA do konce 18. století..... 628

Vladimír Pí tra: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (26. 2. 1938-

15.3.2012)......................... 643

Ewa Poplawska: Prof. dr. hab. Wojciech Sokole witcz (27. 3. 1931 -

13.3.2012)......................... 645

DÍSKUSE

Michal Tomášek: Si duo faciunt idem non est idem - poznámky nad závery řešení výzkumných záměrů Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Bruč a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 647

RECENZE A ANOTACE

Antonín Lojek: Zdeněk Masopust (ed.): Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let Českého právnického časopisu. Praha: Ustav stáni a práva AV ČR, 2011, 453 s............... 654

Jan Kysela: Michal Tomášek, Guido Můhlemann (eds.): Interpretation of Law in China - Roots and Perspectives. Prague: Karolinum Press, 201 1. 201 s.................... . . . 658

Monika Pauknerová: Velký komentář k nařízením Řím I a Rím II. Thomas Rauscher (Hrsg.) Europäisches Zivilprozess - und Kollí-sionsrecht Duzér/EulPR, Kommenlar, Rom l-VO, Rom II-VO Bearbeitung 201 1, Sellier, European Law Publisher, GmbH Mnichov 2011. 1059 s....................... 661

Karel Eliáš: Katarína Gešková: Dovolanie v civilním procese. 1. vydání. C. H. Beck, Praha 2010, XJI1 a 237 s........... 662

Pavel Salák: Gulczyňski, Andrzcj, Nazwisko dziecka. Ewolucja uka-zowania relaeji rodzinnoprawnych (The Surname of a Child. Evolution of the Manner of Indicating Relationship in Family Law). Poznaň: Wydawnictwo naukové UAM, řada: Prawo Č. 172, 2010, 476 s............................. 665

Karolina Adamová, Antonín Lojek: Dudeková, G. a kol.: Na ceste

k modernej žene, Bratislava: Veda, 2011, 773 s......... 666

Pavla Damohorská: Helena Petrův: Zákonné bezpráví. Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha, Auditorium 2011, 262 s. . . . 668

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz