> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 9/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopadu 2008 v 11.33 hod.

DANE A FINANCE

OBSAH

Zdaňování příjmů ve vazbě na rezidenství (Ing. Dalimila Mirčevská)..................................................................3

Zvláštní právní úprava úpadku finančních institucí v kontextu evropského práva (část první)

(Viktor Smejkal)............................................................................................................................................. 16

Daňová ztráta z hlediska daně z příjmů (Ing. Eva Sedláková)............................................................................ 23

Srážková daň ve vybraných evropských zemích (Otto Olson)..........................................................................28

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)................................................................................. 30

Vydalo nakladatelství LexisNexis CZ s. r. o., Praha 10, Limuzská 2110/8, PSČ 100 00, IČO 45808937

Vychází dvanáctkrát ročně, číslo 9/2008, celkově číslo 178, ročník XVI., redakční uzávěrka 10. 8. 2008

Toto číslo bylo dáno do výroby 25. 8. 2008, den vydání 15. 9. 2008

Stanoviska a názory obsažené v jednotlivých článcích a příspěvcích jsou stanovisky a názory autorů

ISSN 1801-6006, Reg. č. MK ČR E 6767

Základní roční předplatné 2899 Kč

Podmínky přijetí díla k uveřejnění:

Předáním díla k publikaci v periodikách LexisNexis CZ poskytuje autor nakladatelství právo dílo užít v duchu autorského zákona. Autor souhlasí s tím, ze okamžikem zveřejnění díla v periodických publikacích tištěných nebo elektronických vzniká mezi ním a nakladatelstvím licenční nakladatelská smlouva s nevýhradní licencí, která nevyžaduje písemnou formu. Odměna za nabytí licence bude poskytnuta autorovi podle zásad honorářové politiky nakladatelství jednorázově za první zveřejnění a zahrnuje též odměnu za uvedení v archivních souborech. Bude-li dílo po prvním zveřejnění zařazeno do elektronických produktů projektu Právnický dům, náleží autorovi odměna ve výši 25 % ĺ honoráře vyplaceného za první zveřejnění.

Nakladatelství:

Adresa: LexisNexis CZ s. r. o., Limuzská 8, 100 00 Praha 10

Redakce: Ing. Milan Žoha (šéfredaktor) tel.: 608 215 672, e-mail: milan.zoha@lexisnexis.cz, David Ticháček (grafická úprava a sazba),

Lukáš Vlachynský (manažer marketingu) tel.: 274 013 268, Ing. Dana Kučerová (manažer výroby) tel.: 274 013 260,

Sekretariát; Ing. Dana Kučerová tel.: 274 013 266 (spojuje všechna čísla), fax: 274 013 256, e-mail: info@lexisnexis.cz, www.lexisnexis.cz.

Tisk: Grafotechna Print, s. r. o., Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13

Distribuce:

LexisNexis CZ s. r. o., Limuzská 8, 100 00 Praha 10

ADLEX, spol. s r. o., Xaveriova 1888/45, Praha 5

1 LexisNexis cz s.r.o.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz