> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 6-7/2012

Záznam přidán/aktualizován: 24. červenec 2012 v 14.12 hod.

ÚVODNÍK

03 Falešné naděje (Vladimír Pikora)

FOKUS: REZERVNÍ MĚNY SOUČASNOSTI A BUDOUCNOSTI

10 Stabilita plná nejistot (Karel Machala)

13 Centrální banky zlato stále přikupují

14 Lubomír Lízal: Měny mladých trhů zatím nepředstavují alternativu ROZHOVOR

16 Pavel Štěpánek: Hledání společného jmenovatele FINANCE VE SVĚTĚ

19 Komentář: „Protiprávní" poplatky pří správě účtu hypotečního úvěru (Pavla Křečková)

20 Bankovní unie: nebe, či peklo? (Martin Prokop)

STRATEGIE

23 Oskar Laufer: Více než jen nový komunikační kanál

24 Výzkum: Top značkou je Apple, ve financích ICBC

FINANČNÍ TRHY

26 Plyn - komodita a investice budoucnosti (Petr Břicháč)

BANKY A FINANCE

28 Analýza: Bankovnictví v obtížných časech

29 Dvě třetiny SME neplánují svou budoucnost, přesto investují

30 Jan Pokorný: Hra o budoucnost

34 PŘÍLOHA: TRESTNÍ ODPOVĚDNOST FINANČNÍCH INSTITUCÍ

PRODUKTY A SLUŽBY

40 Technologické inovace a inkaso pohledávek (Ivan Fibír)

41 Komentář: Primární odpovědnost za dluh má dlužník! (Vladimír Gazárek)

SPECIÁL: MOBILNÍ PLATBY NA VZESTUPU

42 Svět se připravuje na mobilní platby 44 Platit z mobilu? Platit mobilem! (Renáta Holubová) 46 Platební karty v ohrožení, hitem jsou platby mobilem

TECHNOLOGIE

48 Snížení RWA: splnitelný cíl s přínosy pro byznys? (Vendula Rybářova, Miroslav Andrle)

50 Nástroje pro řízení IT v bance: Jak vést správně projekty v bankovnictví (Lukáš Zrzavý)

NA ZÁVĚR

52 Bank of the Green: Triumf díky rekordu

Contents

03

10-15

EDITORIAL

False hope

19

20

23

24

26

FOCUS: PRESENT AND FUTURE RESERVE CURRENCIES

INTERVIEW

Pavel Štěpánek: Searching for a common

denominator

GLOBAL FINANCE

Commentary: ..Unlawful" mortgage oan account management fees Banking union: heaven or hell?

STRATEGIES

Oskar Laufer: More than just a new communication channel Research: Apple is the No. 1 brand, ICBC scores in finance

FINANCIAL MARKETS

Gas - commodity and investment of the future

BANKS AND FINANCE

28 Analysis: Banking in hard times

29 Two-thirds of SMEs do not plan their future

30 Jan Pokorný: Play for the future

34-39 SUPPLEMENT: CRIMINAL LIABILITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS

PRODUCTS AND SERVICES

40 Technological innovations and debt collection

41 Commentary: Primary liability for debt lies with a debtor!

42-47 SPECIAL ISSUE: MOBILE PAYMENTS ON THE RISE

TECHNOLOGIES

48 Lower RWA: a feasible target with

benefits for business? 50 IT management instruments in banks:

how to properly lead projects in banking

CONCLUSION

52 Bank of the Green: Triumph due to a record

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz