> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2012

Záznam přidán/aktualizován: 24. červenec 2012 v 14.15 hod.

4 Vzdělanostní aspirace a vzdělanostní mobilita studentů středních škol v České republice

Educational Aspirations and Educational Mobility of High School Students in the Czech Republic Jena Švarcové, Vit Gabrhel

15 Modely vzniku a eliminace ekonomických regionálních disparit jako úlohy optimálního řízení

Models of Emergence and Elimination of Regional Economic Disparities as Optimal Control Problems Pavel Pražák

26 Why is the Agricultural Lobby in the European Union Member States so Effective?

Proč je zemědělská lobby v členských zemích Evropské unie tak efektivní? Zuzana Bednaříková, Jiřina Jílková

Ekonomika a management

Business Administration and Management

38 Rizika odhadu úspěšnosti investice při alternativním scénáři vývoje ekonomiky

Estimating Risk Investment Success in Alternative Scenario of Economic Development Ivan Jáč

54 Lékařská praxe jako objekt oceňování

Medical Practice as an Object of Valuation Jakub Minařík, Ivana Kraftová

68 Survey of Performance Measurement Systems in Czech Companies

Průzkum systémů měření výkonnosti v českých podnicích Michaela Stříteská, Ondřej Svoboda

85 Rozvoj znalostního potenciálu firem - inspirace pro management lidských zdrojů

Knowledge Potential Development of Firms - Inspirations for Human Resources Management Milan Jermář

94 A Suggestion about Potentialities for the SWOT Analysis's Development Concerning Threats

Návrh možností vývoje SWOT analýzy týkající se hrozeb Ognyan Simeonov, Maya Lambovska

104 Vybrané problémy transparentnosti českého neziskového sektoru

Some Problems of Czech Nonprofit Sector Transparency Pavel Bach man n

115 Momentum Effect and Market States: Emerging Market Evidence

Momentum Efekt a stavy na trhu: svědectví z rozvíjejících se ekonomik Chandrapala Pathirawasam, Miloš Kral

125 The Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility in the Area of Income Tax in the Slovak Republic

Implementácia konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikov v oblasti dane z príjmov v podmienkach Slovenskej republiky Eva Sopková, Katarína Raškovská

141 Typology of Foreign Students Interested in Studying at Czech Universities

Typologie zahraničních studentů majících zájem o studium na českých vysokých školách Marta Žambochová

155 Recenze knih

Book Review

155 Suverénní fondy

(Jan Ander, Jaroslav Teplý) Jan Černohorský

156 Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov

(Anna Poledňákova a kol.) Ľubomíra Gertler

158 Pokyny pro přispěvatele

Notices and Instructions for the Authors of the Articles

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz