> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 7/2012

Záznam přidán/aktualizován: 15. srpen 2012 v 12.55 hod.

Jin M a 1 e n o v s k ý: 60 lei Evropských společenství: od ŕrancouz-ského„supranacionálniho" smluvního projektu k jeho německému

„podústavnímu" provádění .................. 673

Ivan Cisár: Aplikácia českého práva namiesto práva cudzieho . 723 Lukáš B u z e k: Fenomén oddelení normy, funkční hledisko . . . 739 Tomáš Doležal: Povinnost zdravotnických pracovníků poskytovat zdravotní péči v souladu s profesními standardy aneb analýza pojmu „lex artis"....................... 771

INFORMACE

Jakub Morávek: K poskytování údajů o zaměstnancích odměňovaných z veřejných prostředků v kontextu rozhodnutí NSS . . . 786

RECENZE A ANOTACE

Lukáš K 1 e e: Petr Dobiáš: Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešeni pojistných sporů v rozhodčím řízeni. Nakladatelství Leges, s. r. o., Praha 201 1, 272 s................ 810

Alena P a u I i Č k o v á: E., Barány: Pojmy dobrého práva, Eurokó-

dex, Bratislava 2007, 176 s................... 810

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz