> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2012

Záznam přidán/aktualizován: 21. srpen 2012 v 13.40 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Jiří Večerník: Subjektivní indikátory blahobytu: přístupy, měření a data (Subjective Indicators

of Weil-Being: Approaches, Measurements and Data)...........................291

Libor Dušek, Petr Janský: Dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy domácnosti

(The Impact of VAT Changes on the Households' Real Incomes).....................309

Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Petr Zahradník, Pavel Bednář: Regionální disparity a financování regionální politiky (Regional Disparities and Financing of Regional Policy: Some Lessons from the Czech Republic)..............................................330

Jana Chvalkovská, Petr Janský, Jiří Skuhrovec: Listinné akcie na majitele a veřejné zakázky

(Bearer Shares in Paper Form and Public Procurement).........................349

Martin Janičko, Ivo Koubek: Informační asymetrie a systém dvojího standardu ve vztahu zdravotník-pacient (Information Asymmetry and Double Standard in the Doctor-Patient Relationship) . . 362

KONZULTACE ♦ CONSULTATION

Martin Grančay, Nora Szikorová: David Ricardo, Robert Torres a autorstvo principu komparativných

výhod (David Ricardo, Robert Torrens and the Origins of the Principle of Comparative Advantage) . . . 380

Petr Špecián: Od Miesese k Schutzovi. Otázka apriorismu v ekonomii (From Mises To Schutz:

A Question of Apriorism in Economics)..................................395

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Karel Dyba: Zásadní příspěvek k aktuálním problémům současnosti (Essential Publication

on the Actual Contemporary Problems)..................................411

Antonie Doležalová: Hospodářské dějiny nebo dějiny hospodářství? (Economic History or History

of Economics?)..............................................416

Petr Vymetal, Milan Žák: Lidský kapitál očima statistiků - chvályhodný počin (Human Capital

in a Statistician's Perspective: A Praiseworthy Achievement).......................419

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz