> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 4/2012

Záznam přidán/aktualizován: 24. září 2012 v 14.39 hod.

Richard Hindis, Stanislava Hronová: Odraz ekonomického vývoje vybraných zemí ve struktuře

výdaju na konečnou spotřebu (Reflection of Economic Development of Selected Countries

in the Structure of Final Consumption Expenditure)............................425

Luboš Komárek, Martin Motl, Filip Novotný, Ladislav Prokop: Německá ekonomická „lokomotiva"

a česká ekonomika (German Economic "Locomotive" And the Czech Economy).............442

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Michal Mašika: Firemní efektivita: vliv vlastnických struktur

a finančních ukazatelů (Corporate Efficiency: Effect of Ownership Structures and Financial Indicators) . . 459

Josef Arlt, Martin Mandel: Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základe zpět hledícího měnového pravidla? (Is It Possible to Predict the CNB Repo Rate on the Basis

of the Backward-Looking Monetary Rule?)................................484

Stanislav Klazar, Jana Tepperová: Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou

migraci (The Impact of Social Systems And their Coordination on Economic Migration).........505

Milan Rippel, Lucie Suchánková, Petr Teplý. Pojištěni jako nástroj řízení operačního rizika -

případová studie (The Role of Insurance in Operational Risk Mitigation - A Case Study)........523

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Marek Loužek: Ekonomie védy - naděje, nebo léčka? (Economics of Science-A Hope Or a Pitfall?) . . 536 EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Jaroslav Daňhel: Kniha, kterou by si ekonomové měli rozhodně přečíst (The Book Economists

Should Definitely Read)..........................................551

Jiří Louda, Vítězslav Malý: Oběd zdarma neexistuje - ani v oblasti environmentálni politiky

(There Is No Free Lunch - Even in the Environmental Politics)......................556

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz