> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 8/2012

Záznam přidán/aktualizován: 24. září 2012 v 14.41 hod.

Bitvy s konkurencí i s přírodou (Pavel Řehák)

FOKUS: BIOMETRIE

10 Biometrické technologie a bankovní svět (Karel Machala)

12 Rozhovor: Biometrii bez klonování lidí zfalšovat nejde

13 Biometrie prstů a dlaní stále vede

14 Biometrie a elektronické podpisy (Štěpán Verecký)

15 Efektivnější autentizace osob digitalizovaným podpisem s biometrickými prvky

ROZHOVOR

16 Jiří Kunert: Fúze z rozumu

FINANCE VE SVĚTĚ

19 Otazníky nad měnovou politikou kvantitativního uvolňování ECB (Martin Mandel, Vladimír Tomšík)

22 Průzkum: Bankéře nejvíce děsí krize eurozóny

FINANČNÍ TRHY

23 Dluhopisy jako další možnost financování (Jan Topinka)

REGULACE

24 Systémově významné finanční instituce - debata jdoucí špatným směrem (Mojmír Hampl)

26 Klíčové prvky vnitřního kontrolního systému banky (Josef Tyli)

STRATEGIE

27 Pavel Riegger: Management udává tep banky

BANKY A FINANCE

30 SME vs. banky: Co klienti potřebují od bank?

32 Boris Čuchran: Český bankovní trh je barevný a pestrý

34 Komentář: Islámské bankovnictví jako výzva? (Tomáš Uvíra)

PRODUKTY A SLUŽBY

35 Výzkum: Některým bankám a pojišťovnám se jen tak nedovoláte

36 Analýza: Kde platí klienti nejvíce? (Oldřich Soba, Kristýna Pouchlá)

TECHNOLOGIE

38 Fundamentální vlastností cloudu je úspora (Petr Leština)

39 Umíte lovit zákazníky ze sítí? (Jan Pivovarník)

40 Bezpečný archiv, nenáročný na místo (Richard Kaucký)

NA ZÁVĚR

42 Komunikace: Galerie (Jan Patera)

Contents

03

10-15

19 22

23

24

EDITORIAL

Combating competition and nature FOCUS: BIOMETRY INTERVIEW

|in Kunert: Merger of convenience GLOBAL FINANCE

Question marks over the ECB's quantitative

easing monetary policy

Survey: Bankers are most terrified

by the euro area crisis

FINANCIAL MARKETS

Bonds as another option of financing

REGULATION

Systemically important financial institutions - a discussion taking the wrong direction Key features of a bank's internal control system

STRATEGIES

27 Pavel Riegger: The management determines

the pulse of the bank

BANKS AND FINANCE

30 SME v. banks: What do clients

need from banks? 32 Boris Cuchran: The Czech banking

market is colourful and varied

34 Commentary: Islamic banking as a challenge?

PRODUCTS AND SERVICES

35 Research: Some banks and insurance companies are hard to reach by phone

36 Analysis: Where do clients pay most?

TECHNOLOGIES

38 Savings are a fundamental feature of the cloud

39 Can you fish for clients on networks?

40 Safe, space-efficient archives

CONCLUSION

42 Communications: Gallery

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz