> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 10/2012

Záznam přidán/aktualizován: 15. říjen 2012 v 14.06 hod.

Michal Tomášek: O aktuálních trendech naší nauky veřejného práva

Hana Müllerováá: Mohou míf zvířata práva? Vývoj konceptu

právní subjektivity a právní postavení zvířat Petr A g h a: Herkulovo dilema

Jakub Handrlica: K vybraným problémům právní úpravy ukládání radioaktivních odpadů do podzemních prostor

Jan H u r d í k: Milan Jančo, Monika Jurčová, Marianna Novotná a kol.: Európske súkromné právo. Bratislava: Euroiuris, 2012, 542 s.

Jan G r i n c: Baumann, Richard W., Kahana, Tsvi (eds.): The Legal Examined Branch, The Role of Legislatures in the Constitutional State. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 596 s.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Alexander J. Bělohlávek: Kongres Světové akademie pro srovnávací právo (IACL), Taipei, květen 2012

Vojtech Vladár: Správa o 14. Konferencii právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky, duben 2012

Radek Jurčík: Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Projednání ekonomických a právních dopadů novelizací - velké transparentní novely účinné od 1. 4. 2012 a návrhy nových zadávacích směrnic v EU", květen 2012

Jan G r i n c, Ondřej P r e u s s: Zpráva o vědecké konferenci „Odpovědnost v demokratickém právním státě" konané v Praze na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Červen 2012

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz