> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 9/2012

Záznam přidán/aktualizován: 17. říjen 2012 v 07.17 hod.

ÚVODNÍK

03 O podmíněné budoucnosti (Michal Brožka)

FOKUS: SVĚT BEZKONTAKTNÍHO PLACENÍ

10 Bezkontaktní platby v měnícím se světě (Karel Machala)

12 Bezkontaktní a mobilní platby rozšíří současný platební ekosystém

13 Bezkontaktní technologie postupně do všech karet

ROZHOVOR

14 Zuzana Tairová: Likvidita není problém

FINANCE VE SVĚTĚ

17 Analýza: Evropské banky mohou ušetřit 40 mld. EUR díky nové vlně úspor

19 Životní pojištění v ohrožení - čeká Německo osud Japonska?

20 Islámské finančnictví jako možná alternativa? (Ivana Hrdličková)

PŘÍLOHA: KOUZLO EFEKTIVNÍHO IT

11 Nejlepší IT je takové, které není vidět a o kterém není slyšet

IV Evropské firmy investují třetinu IT rozpočtu do cloud computingu

V Raiffeisenbank a systém LoanOffice od Stringdata pro vymáhání

VI Vedení a řízení bude stát na spolupráci VIII Jak uspět při datové migraci

STRATEGIE

23 Ztíží Senát svým pozměňovacím návrhem vymáhání drobných pohledávek? (Martin Hrodek)

24 František Dostálek: Vždycky to bude soutěž

BANKY A FINANCE

27 Co požadovat po moderním úvěrovém informačním systému? (Pavel Ramert)

PRODUKTY A SLUŽBY

29 Moderní technologie s bankou počítají

30 Hans-Dieter Funke: Dostupnost úvěrů na bydlení se může zhoršit 32 Sociální karty používají ve světě miliony uživatelů

34 Veronika Špaňárová: Retail jako jeden z pilířů původně korporátní banky

SPECIÁL: ROSTOUCÍ ROLE CSR

36 Proč firmy investují do společenské odpovědnosti? (Klára Gajdušková)

37 Anketa: Trendem je zvyšování finanční gramotnosti

SPOLEČNOST

40 Manažeři pojišťoven na golfu: Hra srdcem versus opatrnost

NA ZÁVĚR

42 Výzkum: Hvězdy finančního trhu

Contents

03

10-13

14

EDITORIAL

About a Conditional Future

17

19

20

23

24

FOCUS: THE WORLD

OF CONTACTLESS PAYMENTS

INTERVIEW

Zuzana Tairová: Liquidity Is Not a Problem WORLD FINANCE

Analysis: European Banks Can Save EUR 40 Billion Thanks to a New Wave of Savings Life Insurance in Danger? slamic Banking as a Possible Alternative?

ANNEX: THE MAGIC OF EFFECTIVE IT STRATEGIES

Will the Senate's Proposed Amendment Make Recovery of Minor Claims More Difficult? František Dostálek: It will Always Be a Competition

BANKS AND FINANCE

27 What Shall we Demand from

a Modern Credit Information System?

PRODUCTS AND SERVICES

29 Modern Technologies Take Banks into Account

30 Hans-Dieter Funke: Availability of Housing Loans May Be Worse

32 Social Cards are Used by Millions of People

34 Veronika Spanarova: Retail as One

of the Pillars of the Formerly Corporate Bank

SPECIAL FOCUS: THE RISING ROLE OF THE CSR

SOCIETY

40 Insurance Corporations' Managers Playing

Golf: With Pleasure versus with Caution

CONCLUSION

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz