> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/2012

Záznam přidán/aktualizován: 24. říjen 2012 v 14.10 hod.

ZEMŘEL MILOSLAV PETRUSEK

Odešel Miloslav Petrusek (Michal Illner).................................. 608

Odešel velikán české sociologie (Jiří Večerník).............................. 609

Miloslav Petrusek v dějinách české sociologie (Zdeněk R. Nešpor).............. 620

STATI

Josef Bernard: Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky................... 613

Kateřina Zábrodská, Petr Květon: Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti...................... 642

Zdeněk R. Nešpor: Studium a studenti sociologie v Československu před nástupem komunistického režimu............................... 669

Marta Hirschová, Martin Kreidl: Vliv počtu sourozenců na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost v ČR......................... 697

Dana Hamplová: Zdraví a rodinný stav: dvě strany jedné mince?.............. 737

Arnošt Veselý: Institucionalízace neodpovědnosti, efektivity, nebo konformity? Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability................ 757

JUBILEA

Ivo Možný má osmdesát (Stein Ringen)................................... 786

Ivo Možný a jeho pět zásluh (Petr Mareš)................................. 788

Buď pozdraven, markrabě moravský! (Jiří Večerník)......................... 792

Můj obraz Iva Možného mezi třemi M (Miloslav Petrusek)................... 794

NEKROLOGY

Poslední dopis dr. Ladislava Čerycha, dr.h.c. (1925-2012) (Miloslav Petrusek)................................... 797

VÝROČÍ

Masaryk mezi svými sociologickými současníky (k 75. výročí úmrtí) (Miloslav Petrusek).............................................. 799

RECENZE

Hynek Jůn: Moc, pomoc a bezmoc (Pavel Říčan)............................ 803

Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky) (Vladimír Naxera)................................. 805

Roman Vido: Konec velkého vyprávění. Sekularizace v sociologické perspektivě (Jakub Havlíček)....................................... 808

Malgorzata jacyno: Kultura individualismu (Lenka Hanovská)................ 811

Hendrik Wagenaar: Meaning in action: interpretation and dialogue in policy analysis (Milan Hrubeš).................................. 814

Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky (Michal Pullman).............................. 829

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz