> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2012

Záznam přidán/aktualizován: 25. říjen 2012 v 09.21 hod.

ČLÁNKY | ARTICLES

03 lva Ritschelová

Úvodník | Editorial

04 Roman Kurkin - Luděk Šídlo

Vývoj rozdílů úhrnné plodnosti ve státech a regionech východní části Evropské unie v letech 1991-2008

International and Regional Differentiation of Fertility Over Time in the Eastern Part of the European Union between 1991 and 2008

14 Marie Kusovská

Vliv vojenského újezdu na populační vývoj města Milovice

The Influence of a Nearby Military Area on Population Development in the Town of Milovice

24 Klára Hulíková Tesárková

Modely křehkosti a jejich aplikace v demografii | Frailty Models and Their Application in Demography

36 Branislav Šprocha

Generačná analýza plodnosti rómskych žien

Cohort Analysis of Fertility among Roma Women

SČÍTÁNÍ LIDU | POPULATION CENSUS

47 Eduard Durník

Výstupy sčítání lidu, domů a bytů 2011 a veřejná databáze ČSÚ

Census Outputs and the Public Database of the CZSO

51 Hana Bednářová

Sčítání lidu kolem roku 2010 ve světě

Censuses around the World in 2010

RECENZE | BOOK REVIEWS

59 Štěpánka Pollnerová

Obory sociální politiky

Fields of Social Policy

60 Jana Vobecká

Atlas sociálně prostorové diferenciace české republiky

Atlas of Socio-Spatial Differentiation of the Czech Republic

62 Petra Berrová

Plameny nenávisti

Flames of Hatred

ZPRÁVY REPORTS

63 Z České demografické společnosti

From the Czech Demographic Society

65 Seminář Mladých demografů

Seminar for Young Demographers

66 RELIK 2011: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti (IV. ročník)

RELIK 2011: Reproduction of Human Capital - Interactions and Contexts (Volume IV)

69 13. slovenská demografická konference

13th Slovak Demographic Conference

PŘEHLEDY | DIGEST

72 Pavlína Habartová

Rodinná politika a úroveň plodnosti v Norsku

Family Policy and the Fertility Rate in Norway

78 Štěpánka Morávková - Marie Radolfová

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011

Preliminary Results of the 2011 Population and Housing Census

BIBLIOGRAFIE | BIBLIOGRAPHY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz